Zasebnost

Splošne informacije

Naslednje informacije vam dajo preprost pregled o tem, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi vas je mogoče osebno identificirati. Podrobne informacije o varstvu podatkov najdete v naši politiki zasebnosti, navedeni pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelava podatkov na tem spletnem mestu poteka s strani upravljavca spletnega mesta. Njegove kontaktne podatke lahko najdete v odseku “Kontaktni podatki odgovorne osebe” v tej izjavi o zasebnosti.

Kako zbiramo vaše podatke?

Vaši podatki se zbirajo, kadar nam jih posredujete. Lahko gre na primer za podatke, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Drugi podatki se samodejno ali po vašem soglasju zbirajo ob obisku spletnega mesta prek naših IT sistemov. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas obiska strani). Zbiranje teh podatkov poteka samodejno, ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira za zagotovitev brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega vedenja uporabnika.

Kakšne pravice imate glede svojih podatkov?

Imate pravico do brezplačnega obveščanja o izvoru, prejemnikih in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete za prihodnost. Poleg tega imate pravico, pod določenimi pogoji zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Za ta namen in za dodatna vprašanja na temo varstva podatkov se lahko kadarkoli obrnete na nas.

Orodja za analizo in orodja tretjih oseb

Pri obisku te spletne strani se vaše brskanje statistično analizira. To se večinoma izvaja s takimi imenovanimi analitičnimi programi.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih najdete v nadaljnji politiki zasebnosti.

 

2. Gostovanje

Vsebino naše spletne strani gostujemo pri naslednjem ponudniku:

Zunanje gostovanje

Ta spletna stran je gostovana zunaj. Osebni podatki, zbrani na tej spletni strani, se shranjujejo na strežnikih gostitelja. To so lahko predvsem IP naslovi, kontaktni podatki, meta- in komunikacijski podatki, podatki o pogodbah, kontaktne informacije, imena, obiski spletnih strani in drugi podatki, ki nastanejo preko spletne strani.

Zunanje gostovanje se izvaja zaradi izpolnitve pogodbe do naših potencialnih in obstoječih strank (člen 6(1)(b) GDPR) in v interesu zagotavljanja varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše ponudbe preko spleta s strani strokovnega ponudnika (člen 6(1)(f) GDPR). Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in § 25(1) ATG, če soglasje obravnava shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij na končni napravi uporabnika (npr. preverjanje naprave) v smislu ATG. Soglasje je kadarkoli preklicljivo.

Naš(e) gostitelj(e) bo oz. bodo vaše podatke obdelal(i) le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev svojih obveznosti in bo sledil našim navodilom v zvezi s temi podatki.

Uporabljamo naslednj(e) gostitelj(e):

netcup GmbH

Daimlerstraße 25

D-76185 Karlsruhe

Obdelava naročila

S sklenitvijo pogodbe o obdelavi naročil (AVV) smo sklenili uporabo zgoraj navedene storitve. Gre za pogodbo, ki je zahtevana s področja varstva podatkov, ki zagotavlja, da bo ta osebne podatke obiskovalcev naše spletne strani obdeloval samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

 

3. Vse splošne informacije in obvezne informacije

Zasebnost

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varovanje vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to zasebnostno izjavo.

Ko uporabljate to spletno stran, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, s katerimi vas je mogoče osebno identificirati. Ta zasebnostna izjava pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Prav tako pojasnjuje, kako in iz kakšnega razloga se to dogaja.

Opozarjamo, da lahko prenos podatkov po internetu (npr. pri komunikaciji po elektronski pošti) predstavlja varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Podatki o odgovorni osebi

Odgovorna oseba za obdelavo podatkov na tej spletni strani je:

Premium Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Oswald-Merz-Str. 3

95444 Bayreuth

Zastopnik:

Klaus Kautenburger

Telefon: 0921 786 829 16

E-pošta: info@premserv.de

Odgovorna oseba je fizična ali pravna oseba, ki samostojno ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov (npr. imena, e-poštni naslovi ali podobno).

Trajanje shranjevanja

Kadar znotraj te zasebnostne izjave ni navedeno posebej določeno trajanje shranjevanja, vaši osebni podatki ostanejo pri nas, dokler namen obdelave podatkov ni več aktiven. Če uveljavljate upravičeno zahtevo po izbrisu ali preklicu soglasja za obdelavo podatkov, se bodo vaši podatki izbrisali, razen če nimamo drugih zakonitih razlogov za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. davčni ali trgovinski roki za hrambo); v tem zadnjem primeru se izbris izvede po preteku teh razlogov.

Splošne informacije o pravnih podlagah obdelave podatkov na tej spletni strani

V kolikor ste privolili v obdelavo podatkov, obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi člena 6, odstavek 1, točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) oziroma člena 9, odstavek 2, točka a GDPR, če se obdelujejo posebne vrste podatkov po členu 9, odstavek 1, GDPR. V primeru izrecnega soglasja za prenos osebnih podatkov v tretje države se obdelava podatkov izvede tudi na podlagi člena 49, odstavek 1, točka a GDPR. V kolikor ste privolili v shranjevanje piškotkov ali v dostop do informacij na vaši napravi (npr. preko prepoznavanja naprave), se obdelava podatkov dodatno izvaja na podlagi § 25 Abs. 1 TTDSG. Soglasje je kadarkoli preklicljivo. Če so vaši podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, obdelujemo vaše podatke na podlagi člena 6, odstavek 1, točka b GDPR. Prav tako obdelujemo vaše podatke, če so potrebni za izpolnitev pravne obveznosti, na podlagi člena 6, odstavek 1, točka c GDPR. Obdelava podatkov lahko temelji tudi na našem upravičenem interesu po členu 6, odstavek 1, točka f GDPR. O primernih pravnih podlagah v posameznem primeru vas obveščamo v naslednjih odstavkih te zasebnostne izjave.

Opozorilo o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Uporabljamo orodja podjetij s sedežem v ZDA ali drugih tretjih državah, ki ne zagotavljajo enake stopnje varstva podatkov. Ko so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenašajo v te tretje države in tam obdelujejo. Opozarjamo, da v teh državah ne moremo zagotoviti enakega varstva podatkov kot v EU. Na primer, ameriška podjetja so dolžna razkriti osebne podatke varnostnim organom, vi pa nimate pravne možnosti, da se temu uprete. Zato ni mogoče izključiti, da ameriške oblasti (npr. obveščevalne agencije) obdelujejo, analizirajo in trajno shranjujejo vaše podatke, ki se nahajajo na strežnikih v ZDA. Na te obdelovalne dejavnosti nimamo vpliva.

Preklic vašega soglasja k obdelavi podatkov

Številne obdelovalne dejavnosti so mogoče le s vašim izrecnim soglasjem. Svoje že izdano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Zakonitost obdelave podatkov pred preklicem soglasja ostane nedotaknjena.

Pravica do ugovora proti zbiranju podatkov v posebnih primerih ter proti neposrednemu trženju (člen 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA PODLAGI ČLENA 6 ODSTAVEK 1 LIT. E ALI F SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV, IMATE VSAKOROKRAT PRAVICO, DA IZRAZITE UGOVOR ZARADI POSEBNIH OKOLIŠČIN, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA PRIMERA, PROTI OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, KI TEMELJI NA TEH DOKUMENTIH. IZHODIŠČNO PRAVNO PODLAGO ZA OBDELAVO LAHKO PREBERETE V TEM IZJAVI O VAROVANJU PODATKOV. ČE IZRAZITE UGOVOR, VAŠIH PRIZADETENIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN, ČE LAHKO DOKAŽEMO OBVEZNE VARUJOČE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVAŽAJO VAŠA INTERESA, PRAVICE IN SVOBODE ALI OBDELAVA SLUŽI UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEV (UGOVOR PO ČLENU 21 ODSTAVEK 1 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELJUJEJO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO KADARKOLI UPORSITI SE PROTI OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI ZA TEM TRŽENJEM; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, KI JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE SE UPOREČETE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR PO ČLENU 21 ODSTAVEK 2 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV).

Pravica do pritožbe pri pristojnem organu za varstvo podatkov

V primeru kršitev Splošne uredbe o varstvu podatkov imajo prizadeti pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, njihovega delovnega mesta ali kraja domnevnega kršenja. Pravica do pritožbe obstaja ne glede na druge upravne ali sodne pravne sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da vam ali tretji osebi podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali izpolnjevanja pogodbe, izročimo v običajnem, strojno berljivem formatu. Če zahtevate neposreden prenos podatkov k drugemu odgovornemu upravljavcu, se to izvede le, če je tehnično izvedljivo.

Obveščanje, popravki in brisanje

Imate pravico v okviru veljavnih zakonskih določb do brezplačnih informacij o shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemnikih ter namenu obdelave podatkov in morebiti pravico do popravka ali brisanja teh podatkov. Za to in druga vprašanja v zvezi z osebnimi podatki se lahko kadarkoli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Zahtevate jo lahko kadar koli. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

Če oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, moramo običajno preveriti, ali je to res. Med časom preverjanja imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Če je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita / je bila nezakonita, lahko namesto brisanja zahtevate omejitev obdelave podatkov. Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vendar jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto brisanja. Če ste izpodbili obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu s členom 21 odst. 1 Splošne uredbe o varstvu podatkov, mora biti izvedeno premislek med vami in našimi interesi. Dokler ni jasno, kateri interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se ti podatki – razen če so shranjeni – smejo obdelovati le z vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvajanje ali postavitev pravnih zahtevkov ali v zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali katere države članice.

SSL- oziroma TLS-šifriranje

Ta stran uporablja SSL- oziroma TLS-šifriranje iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupnih vsebin, kot so na primer naročila ali povpraševanja, ki jih pošiljate nam kot upravljavcu strani. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se vrstica naslova v brskalniku spremeni iz “http://” v “https://” in po ikoni ključavnice v vrstici brskalnika.

Ko je SSL- oziroma TLS-šifriranje omogočeno, podatkov, ki jih posredujete nam, tretje osebe ne morejo prebrati.

 

4. Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Piškotki

Naše internetne strani uporabljajo tako imenovane “piškotke”. Piškotki so majhni podatkovni paketi, ki ne škodujejo vaši napravi. Shranjeni so bodisi začasno med sejo (sejni piškotki) bodisi trajno (trajni piškotki) na vaši napravi. Sejni piškotki se samodejno izbrišejo po koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni na vaši napravi, dokler jih sami ne izbrišete ali dokler ne pride do samodejnega brisanja s strani vašega spletnega brskalnika.

Piškotki lahko izvirajo od nas (piškotki prve stranke) ali od tretjih podjetij (t. i. piškotki tretjih oseb). Piškotki tretjih oseb omogočajo vključitev določenih storitev tretjih podjetij znotraj spletnih strani (npr. piškotki za izvedbo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj določene funkcije spletnih strani brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalnega vozička ali predvajanje videoposnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za analizo uporabniškega vedenja ali za namene oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvedbo elektronskega komunikacijskega postopka, za zagotovitev določenih funkcij, ki jih želite (npr. za funkcijo nakupovalnega vozička) ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje občinstva na spletu), se shranjujejo na podlagi člena 6(1) lit. f Splošne uredbe o varstvu podatkov, če ni navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotovitev svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in podobnih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi tega soglasja (člen 6(1) lit. a Splošne uredbe o varstvu podatkov in § 25(1) Zakona o telekomunikacijah); soglasje je kadarkoli mogoče preklicati.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas ob nastavitvi piškotkov obvesti in dovolite piškotke samo v posameznih primerih, zavrne sprejem piškotkov za določene primere ali na splošno ter omogoči samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če izklopite piškotke, lahko funkcionalnost te spletne strani omejite.

Katere piškotke in storitve so uporabljene na tej spletni strani, lahko preberete v tej izjavi o varstvu podatkov.

Consent Technique of Borlabs Cookie 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo soglasja Borlabs Cookie, da pridobi vaše soglasje za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku ali za uporabo določenih tehnologij ter jih dokumentira v skladu s pravili varstva podatkov. Ponudnik te tehnologije je podjetje Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (v nadaljevanju Borlabs).

Ko vstopite na našo spletno stran, se v vašem brskalniku shrani Borlabs Cookie, v katerem se shranijo soglasja, ki ste jih podali, ali preklic teh soglasij. Te podatke ne posredujemo ponudniku Borlabs Cookie.

Zbrani podatki se hranijo, dokler nas ne prosite za izbris ali izbrišete sami Borlabs Cookie ali dokler namen shranjevanja podatkov ne preneha. Zakonsko določeni roki hrambe ostanejo nedotaknjeni. Podrobnosti o obdelavi podatkov s strani Borlabs Cookie najdete na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Tehnologija soglasja Borlabs-Cookie-Consent se uporablja za pridobivanje zakonsko zahtevanih soglasij za uporabo piškotkov. Pravna podlaga za to je člen 6 odst. 1 lit. c Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Datoteke dnevnikov strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovane dnevniške datoteke strežnika, ki jih vaš brskalnik samodejno pošilja. To so:

Vrsta brskalnika in različica brskalnika

Uporabljeni operacijski sistem

URL napotitelja

Ime gostitelja računalnika

Čas oddaje zahteve strežniku

IP naslov

Te podatke ne povezujemo z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na členu 6 odst. 1 lit. f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ponudnik spletne strani ima zakonit interes za tehnično brezhiben prikaz in optimizacijo svoje spletne strani – za to je treba zbirati dnevniške datoteke strežnika.

Orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics

Ta spletna stran uporablja funkcije storitve za spletno analitiko Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogoča upravitelju spletne strani, da analizira obnašanje obiskovalcev spletne strani. Upravitelj spletne strani prejme različne podatke o uporabi, kot so na primer število ogledov strani, čas prebivanja, uporabljene operacijske sisteme in izvor uporabnika. Ti podatki se povezujejo z uporabniško napravo. Povezava s uporabniškim ID-jem se ne vzpostavi.

Poleg tega lahko s pomočjo Google Analyticsa beležimo vaše miškine in drsne gibi ter klike. Google Analytics uporablja različne modeliranje pristopov za dopolnitev zbranih podatkov in uporablja tehnologije strojnega učenja pri analizi podatkov.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namene analize uporabniškega vedenja (npr. piškoti ali določanje uporabniških naprav). Informacije, ki jih Google zbira o uporabi te spletne strani, se običajno prenesejo na strežnik Googla v ZDA in tam shranijo.

Uporaba te storitve temelji na vašem soglasju v skladu z 6. členom 1. točko a Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in § 25 Abs. 1 DSOG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Vtičnik brskalnika

Z z nižje navedene povezave lahko preprečite zbiranje in obdelavo svojih podatkov s strani Googla tako, da prenesete in namestite vtičnik brskalnika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki pri Google Analytics najdete v Googlovi izjavi o varstvu podatkov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

6. Vtičniki in orodja

Google Zemljevidi

Ta stran uporablja storitev zemljevidov Google Maps. Ponudnik je podjetje Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za uporabo funkcij Google Maps je treba shraniti vaš naslov IP. Te informacije se običajno prenašajo na strežnik Googla v Združenih državah in tam shranjujejo. Ponudnik te strani nima vpliva na to prenos podatkov. Ko je Google Maps omogočen, Google lahko uporabi Google Fonts za enotno prikazovanje pisav. Ko zaženete Google Maps, vaš brskalnik prenese potrebne spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, da besedila in pisave pravilno prikaže.

Uporaba Google Maps se izvaja v interesu privlačnega prikaza naših spletnih ponudb in lažjega iskanja lokacij, ki so navedene na naši spletni strani. To predstavlja zakonit interes v smislu člena 6 odstavka 1 lit. f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6 odstavka 1 lit. a Splošne uredbe o varstvu podatkov in § 25 odstavka 1 Zakona o federalnem televizijskemoddaju (TTDSG), če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij na končni napravi uporabnika (npr. prepoznavanje naprav) po TTDSG. Soglasje je kadarkoli preklicljivo.

Prenos podatkov v Združene države Amerike temelji na standardnih pogodbenih določbah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki lahko najdete v Googlovi izjavi o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Na tej spletni strani smo vključili Wordfence. Ponudnik je Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, ZDA (v nadaljevanju „Wordfence“).

Wordfence služi zaščiti naše spletne strani pred nezaželenimi dostopi ali zlonamernimi kibernetskimi napadi. Zato naša spletna stran vzpostavi trajno povezavo s strežniki Wordfence, da lahko Wordfence uskladi svoje podatkovne baze z dostopi, opravljenimi na naši spletni strani, in jih po potrebi blokira.

Uporaba Wordfence se izvaja na podlagi člena 6 odstavka 1 lit. f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za čim bolj učinkovito zaščito svoje spletne strani pred kibernetskimi napadi. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6 odstavka 1 lit. a Splošne uredbe o varstvu podatkov in § 25 odstavka 1 Zakona o federalnem televizijskem oddajanju (TTDSG), če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij na končni napravi uporabnika (npr. prepoznavanje naprav) po TTDSG. Soglasje je kadarkoli preklicljivo.

Prenos podatkov v Združene države Amerike temelji na standardnih pogodbenih določbah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.